World Energy Council

Det är länge sedan vi först började inse att jordens resurser inte är outtömliga. Forskare och andra insåg det tidigt, och på 1970-talet slog det igenom i det allmänna medvetandet. Den som då inte förstod att vi utnyttjade moder Jord över vad hon klarade var helt enkelt en sådan som vägrade se. Men optimismen fanns fortfarande där hos många – tekniken skulle lösa problemen, och det innan de blev akuta. Den illusionen överlevde inte speciellt länge.

World Energy Council grundades redan 1924, då under namnet World Power Conference, som 1968 blev World Energy Conference och 1992 World Energy Council. Att det redan från början handlade om energifrågor framgår av namnet, men fokuset på hållbar energi och miljö är något som kommit att dominera mer och mer – helt enkelt för att det utvecklats till den överlägset viktigaste miljöfrågan. World Energy Council har länge varit världsledande när det gäller att behandla miljöfrågor, och själv har jag haft förmånen att delta i en av de 22 kongresser som genomförts – den i Houston 1998.

Det huvudsakliga temat för World Energy Council i Houston 1998 var liberaliseringen av energisektorn i många länder, och vad effekten av detta kunde förväntas bli. En ytterst viktig fråga, naturligtvis, och en som inte har ett alldeles självklart svar. Ett av fokusen under konferensen var Ryssland, och hur liberaliseringen där påverkade energisektorn. Att Ryssland numer än 10 år sedan skulle använda energi som ett vapen var något som nog de flesta missade – jag minns att jag själv nog inte ens tänkte tanken att Ryssland skulle utnyttja det så till den milda grad. Detta om något visar att man alltid måste våga ändra åsikt när nya fakta dyker upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *