Utan bilen stannar Sverige

Uttrycket ”utan bilen stannar Sverige” är ett mycket vanligt använt uttryck som går långt tillbaka i tiden. Riktigt var och när det uppstod vet jag inte – det får språkforskare försöka reda ut. Men det ligger ju en viss sanning i det hela. Sverige är stort och på många ställen mycket glest befolkat. Kollektivtrafik är alltså inte alltid en möjlig lösning. Många är helt enkelt beroende av sin bil för att kunna bo där de bor. Men samtidigt är det också så att det är sant att bilen är en riktig miljöbov och de som har möjlighet bör definitivt använda sig av kollektivtrafik i stället.

Dock, det finns de som är beroende av bil, och många av oss – inklusive undertecknad behöver också använda en ibland. Farorna för miljön till trots. Men, det finns en lösning vid horisonten – en lösning som ännu så länge inte riktigt är där, men på god väg. Den kommer dock att kräva stora satsningar, kostsamma sådana. Satsningar som i slutändan kommer att betala sig, både vad gäller miljön och rent ekonomiskt.

Jag talar givetvis om elbilen. Dessa har i huvudsak tre stycken problem att brottas med. Det första är räckvidden. Det andra är tiden det tar att ladda batteriet. Den tredje är tillgängligheten till laddstationer. Räckvidden hos de bästa elbilarna är idag runt 20 mil, och förbättras stadigt. 20-30 mil bör var nog för de flesta, men kunde definitivt bli bättre. Laddtiden är sedan det andra problemet – det tar betydligt längre tid att ladda batteriet än att tanka. Detta problem är inte helt löst ännu, men snabbladdning som fyller batteriet till stor del på 30 minuter visar på att problemet är lösbart. Det tredje problemet, tillgången till laddstationer, är egentligen det enklaste, och inte en fråga om teknik – bara ekonomi och vilja. Vilja att förbättra världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *