Är kärnkraft framtiden?

Kärnkraftsfrågan är en av de mest infekterade energifrågorna i Sveriges historia, och kommer säkert att fortsätta att vara så ett bra tag till. Folkomröstningen 1980 var extremt klantigt genomförd, med tre olika alternativ, där 1 och två båda var mycket otydliga. Dessa två sade att kärnkraften skulle avvecklas på sikt, beroende på samhällets energibehov. Det tredje sade avveckling inom 10 år. Inget förslag fick egen majoritet; det förslag som fick flest röster var ett av de vaga som pratade om avveckling ”på sikt”. Efteråt beslutade riksdagen att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010. Något som alltså inte hände; tvärtom har det beslutats att de gamla reaktorerna ska ersättas med nya. Det finns också de som propagerar för byggandet av fler kärnkraftverk – av miljöskäl.

Detta kan låta galet, men det finns en del skäl för att bygga kärnkraftverk av det skälet. Kärnkraft är – i princip – en väldigt miljövänlig energikälla. Naturligtvis finns det ett problem med det radioaktiva avfallet, och risken för härdsmälta. Vad gäller härdsmälta så är det tveksamt om det helt går att undvika den risken – Fukushima är ett exempel. En lösning är då att inte bygga kärnkraftverk i jordbävningsområden. Vad gäller avfall så väntas fjärde generationens reaktorer (ännu på planeringsstadiet) kunna utnyttja betydligt mer av kärnbränslet och lämna föga eller inget kärnavfall efter sig. Det är möjligt att kärnkraft om 15 eller 20 år är så pass säkert och avfallsfrågan är löst. Möjligen bör vi då fundera på utbyggnad av kärnkraft. Men detta är långt ifrån säkert, och många frågetecken återstår att räta ut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *